Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Twój dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych. W ich zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na danym terenie.

Praca dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych. Mieszkańcy zwracają się z przeróżnymi sprawami, poważnymi i błahymi. Tematy są niejednokrotnie wstydliwe i dotyczą sfery życia prywatnego. Dzielnicowy pracuje przede wszystkim sam.

Dzielnicowy jest do Waszej dyspozycji nie tylko w sytuacjach nagłych, ale również, gdy pojawiają się zagrożenia. Do dzielnicowego można zgłaszać sprawy dotyczące zarówno wykroczeń jak również uzyskiwać pomoc oraz prosić o poradę jak uniknąć przestępstw, nie stać się ofiarą przemocy albo też jak reagować na przejawy przestępczości i demoralizacji nieletnich.

Podane poniżej adresy mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów, nie służą także do wzywania pilnej interwencji. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer alarmowy  112.

 

 

 


Dzielnicowy Rejonu I

 

asp. Michał Rost tel. 47 742 52 79
kom. 723-636-440

adres e-mail   - dzielnicowy.puck1@gd.policja.gov.pl

 

 

Miasto: Puck: 10-go Lutego do nr 21, 12-go Marca, 1-go Maja, Abrahama, Aleja Ceynowy, Aleja Kościuszki, Aleja Lipowa, Aleksandra Majkowskiego, Bogusława, Bosmańska, Drzeżdżona, Franciszka Sędzickiego, Gdańska, Hieronima Derdowskiego, I Armii Wojska Polskiego nr 1, 3, 5, Jachtowa, Józefa Wybickiego, Judyckiego, Kapitańska, Kaprów, Kaszubska, Komandorska, Kościelna, Łąkowa, Marynarska, Męczenników Piaśnicy, Młyńska, Morska, Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Nowy Świat, Piotra Dunina, Plac Obrońców Wybrzeża, Plac Wolności, Pokoju, Polna, Pomorska, Przebendowskiego, Rozgard, Rybacka, Sambora, Sienkiewicza, Sobieskiego, Szyprów, Wałowa, Zamkowa nr 2, 3, 5-8, 10, 16

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA II PÓŁROCZE 2020 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: Spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku i spoczynku nocnego, ul. Wojska Polskiego,  ul. Hallera, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego, ul.Przebendowskiego. 

Cel: Cykliczne kontrole zagrożonego rejonu celem wyeliminowania podkreślanego problemu, przywrócenie prawidłowych zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w wyznaczonym rejonie.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Burmistrz miasta Puck, Prezes spółdzielni mieszkaniowej, Straż Miejska w Pucku, Radni miasta Puck

Zrealizowane zadanie w I półroczu 2020r.: Ograniczenie wykroczeń alkoholowych w miejscach niedozwolonych na obszarze rejonu, spotkania z lokalną społecznością, wielokrotne reagowanie - stosowanie represji.

 

 Dzielnicowy Rejonu II

 

mł.asp. Łukasz Pelowski

 

tel. 47 742 52 73
kom. 571-335-346

 adres e-mail – dzielnicowy.puck2@gd.policja.gov.pl

 

 

Miasto: Puck:  10-go Lutego od nr 22, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Antoniego Miotka, Augustyna Necla, Bławatkowa, Bukowa, C. K. Norwida, Chabrowa, Chopina, Czeladnicza, Dębowa, Dworcowa, Elizy Orzeszkowej, Fryzjerska, Generała Józefa Hallera, Głogowa, Helska, I Armii Wojska Polskiego nr 2, 4, 6 oraz pozostałe, Ignacego Paderewskiego, Jaśminowa, Kasztanowa, Kmdr. E. Szystowskiego, Kolejowa, Kopernika, Kraszewskiego, Ks. Bernarda Sychty, Książęca, Kwiatkowskiego, Ludwika Waryńskiego, Marii Konopnickiej, Matejki, Mestwina, Mikołaja Reja, Mistrzowska, Nowa, Pogodna, Słowackiego, Stolarska, Storczykowa, Swarzewska, Szewska, Szkutnicza, Ślusarska, Topolowa, Wejhera, Wejherowska, Zamkowa 11-15 oraz powyżej nr 17, Złotnicza, Żarnowiecka, Żeromskiego

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA II PÓŁROCZE 2020 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie miejsc publicznych, ul. Mestwina i ul. Nowa,  sprzedaż środków odurzających oraz drobne kradzieże w sezonie letnim w Pucku

Cel: Kierowanie do codziennej służby policjantów służby prewencyjnej, celem represjonowania sprawców wykroczeń alkoholowych, porządkowych oraz ujawniania osób mogących posiadać środki odurzające.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Urząd Miasta Puck, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, Straż Miejska w Pucku, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

Zrealizowane zadanie w I półroczu 2020r.: Podjęte działania przyczyniły się do zminimalizowania zagrożeń, spotkania z lokalną społecznością, współpraca z Oficerem Prasowym KPP Puck

 


 

Starszy Dzielnicowy Rejonu III

 

mł.asp. Aleksander Boczyński

 


tel. 47 742 52 79  
kom. 723-636-554

 adres e-mail- dzielnicowy.puck3@gd.policja.gov.pl
 

 

Miejscowości: Czarny Młyn, Darżlubie, Domatowo, Domatówko, Gnieżdżewo, Kaczyniec, Leśniewo, Łebcz, Mała Piaśnica, Mechowo, Mieroszyno, Połczyno, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Swarzewo, Werblinia, Wielka Piaśnica, Zdrada

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA II PÓŁROCZE 2020 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: spożywanie alkoholu w rejonie m. Leśniewo przy ul. Długiej oraz Nad Strumieniem.

Cel: Cykliczne kontrole zagrożonego rejonu celem wyeliminowania podkreślanego problemu, przywrócenie zasad etyki oraz prawdiłowych zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej. 

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Sołtys miejscowości Leśniewo, Prezes OSP Leśniewo, Radni gminy Puck w okręgu miejscowości Leśniewo, Rada sołecka miejscowości Leśniewo

Zrealizowane zadanie w I półroczu 2020r.: Podjęte działania przyczyniły się do ograniczenia popełnianych wykroczeń bądź przestępstw.

 

 

 

Dzielnicowy Rejonu IV

 

mł.asp. Przemysław Lezner

 

tel.47 742 52 70
kom. 723-636-493
 
adres email- dzielnicowy.puck4@gd.policja.gov.pl

 

 

Miejscowości: Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Celbówko, Mrzezino, Osłonino, Połchowo, Rekowo Górne, Rzucewo, Sławutówko, Sławutowo, Smolno, Widlino, Żelistrzewo
 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA II PÓŁROCZE 2020 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: Spożywanie alkoholu wraz z zaśmiecaniem terenów grupowania się osób spożywających alkohol w Mrzezinie ul. Dworcowa przystanek PKS, boisko oraz Rekowo Górne ul. Lipowa w rejonie sklepu.

Cel: Ograniczenie wskazanych problemów poprzez zadaniowanie służb ZPI, WRD jak i dzielnicowych w rejony zagrożone problemem, celem represjonowania sprawców wykroczeń alkoholowych, porządkowych - działanie prewencyjne.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Urząd Gminy Puck Wydział Ochrony Środowiska, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Sołtysi Wsi Gminy Puck, Straż Leśna, Pracownicy Lasów Państwowych – Leśniczy, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zrealizowane zadanie w I półroczu 2020r.: Ograniczenie wykroczeń alkoholowych w rejonie zagrożonym.W przypadku nieobecności dzielnicowych kontakt

z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji

 

asp.szt. Ireneusz Janus

tel. 47 742 52 26